Bohdanetzky von Hottkow

Bohdanecký z Hodkova

Das Geschlecht ~ Starý rod s dynastickými kořeny ~ The ancestry

Wikipedia: Bohdanecký z Hodkova

„V erbu zlatý šraňk“ (zkrácená rešerše o rodu pánů Bohdaneckých z Hodkova na území dědičných zemí Koruny České etc.) > PDF

> Facebook